ลุ้นรับบัตรกิจกรรม 

ลุ้นรับบัตรกิจกรรม 

Poster-Nungnarong-Carnival-Funmeet-2020.

หนังหน้าโรง Carnival Funmeet

วันเสาร์ที่ 12   ธันวาคม 2563

เวลา : 14:00 น. เป็นต้นไป

​รายละเอียดและกติกาการร่วมงานกิจกรรม
 

 


ร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียง 
 

1.  กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน  ที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง

2. LIKE PAGE FACEBOOK "UNION MALL" & SHARE    [Click]

3.   COMMENT ใต้โพสต์  กิจกรรม  หนังหน้าโรง Carnival Funmeet : พร้อมบอกเหตุผลว่า "Reaction ไหนที่ชอบ และคู่จิ้นไหนที่ใช่
4. ติด HASHTAG :   #UMxหนังหน้าโรง #หนังหน้าโรงCarnivalFunmeet


.....................................................................................

ของรางวัล

บัตรเข้าร่วมกิจกรรม หนังหน้าโรง Carnival Funmeet

จำนวน  10  รางวัลๆ ละ  1 ที่นั่ง ( 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ที่นั่ง )
มูลค่า 4,000 บาท ต่อที่นั่ง


ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
วันที่  9 ธันวาคม 2563  เวลา  12:00 น. ถึง  10 ธันวาคม 2563  เวลา  23:59 น.


การประกาศผล
ประกาศ​รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่  Facebook Union Mall Official
วันที่  11 ธันวาคม 2563  เวลา  12:00  น.


การยืนยันสิทธิ์

ผู้ได้รับรางวัล ต้องแสดงหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน)
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านช่องทาง Inbox :  Facebook Union Mall Official  [Click]
ภายใน วันที่ 11  ธันวาคม 2563 เวลา 19:00 น.  มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 


สถานที่รับบัตร
รับบัตรเข้างาน พร้อมชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 200 บาท

Hip's Club ชั้น F5  ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์    

วันที่  12 ธันวาคม 2563  เวลา  11:00 - 12:30 น. เท่านั้น
 

​เงื่อนไขการรับบัตรกิจกรรม**
1.  1 สิทธิ์ ต่อ  1 ที่นั่ง จากทั้งช่องทาง Union​ Hall​ และ Union​ Mall​ ตลอดระยะเวลากิจกรรม

2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น 

3. หากผู้ได้รับรางวัล  10  ท่าน ไม่มายืนยันสิทธิ์ตามกติกาและระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบของรางวัล ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

4. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบการทุจริตในทุกกรณี 
5. ผู้ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%  ตามที่กฎหมายกำหนด (สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป) 

6. รางวัลนี้ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

7. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัทฯ  พนักงานผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ 

8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

*โปรดอ่านกติกาอย่างละเอียด